Wydrukuj tę stronę

Start

 

PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Link do nowej wersji:

www.odory.zut.edu.pl

Kontakt:

dr inż. Małgorzata Friedrich

 

POMOCE  DYDAKTYCZNE
I  PUBLIKACJE  NAUKOWE


e-SZKOŁA
OLFAKTOMETRII

ZUT Szczecin


BADANIA  W  TOKU

Zobacz też: 

Wikibooks:
UCIĄŻLIWOŚĆ ZAPACHOWA

Wikipedia:            WĘCH i ZAPACHY 
                          (opiekun portalu:                Joanna Kośmider)


 

 

 

 

 
Następna strona: MAPA STRONY